League Finals A, 2019 Season

Batman 66

  Player Score
1 Nick Marshall 453,920,560
2 Andy Foster 292,545,270
3 David Tucker 206,019,260
4 Phil Dixon 162,230,420
5 Greg Mott 148,143,360
6 Chris Edis 132,096,340
7 Neil McRae 123,134,960
8 Stuart Kabler 113,539,130
9 Alan O'Grady 105,252,140
10 Matt Vince 95,978,650
11 Chris Poyntz 83,718,780
12 Wayne Johns 81,126,310
13 Kier Armstrong 65,992,730
14 Neil Fellender 63,437,830
15 Ian Walmsley 47,153,000
16 Kevin Donovan 38,062,270
17 Jayne Raison 32,471,650
18 Garry Speight 32,154,080
19 Vin Jauhal 30,935,200
20 Donovan Delaney 17,477,640
21 Mark Armstrong 17,121,480

Batman Dark Knight

  Player Score
1 Neil McRae 118,307,060
2 Wayne Johns 104,213,060
3 Chris Poyntz 81,006,990
4 Donovan Delaney 62,647,010
5 Chris Edis 53,618,920
6 Matt Vince 52,318,650
7 Ian Walmsley 45,535,200
8 Greg Mott 44,929,470
9 Vin Jauhal 41,882,030
10 David Tucker 35,937,900
11 Andy Foster 33,664,540
12 Neil Fellender 30,407,330
13 Jayne Raison 28,162,710
14 Phil Dixon 26,397,060
15 Stuart Kabler 15,755,040
16 Kevin Donovan 15,716,060
17 Kier Armstrong 12,645,320
18 Alan O'Grady 9,708,910
19 Nick Marshall 6,769,010
20 Garry Speight 5,713,240
21 Mark Armstrong 5,518,080

Dialed In

  Player Score
1 David Tucker 2,758,620
2 Chris Poyntz 1,274,290
3 Phil Dixon 1,034,950
4 Vin Jauhal 948,570
5 Matt Vince 925,940
6 Chris Edis 789,290
7 Neil McRae 775,570
8 Nick Marshall 677,730
9 Ian Walmsley 563,750
10 Greg Mott 515,490
11 Andy Foster 501,520
12 Alan O'Grady 440,320
13 Neil Fellender 385,510
14 Jayne Raison 273,850
15 Donovan Delaney 209,620
16 Garry Speight 209,360
17 Kevin Donovan 183,160
18 Wayne Johns 180,630
19 Stuart Kabler 152,150
20 Kier Armstrong 90,290
21 Mark Armstrong 52,740

Guardians of the Galaxy

  Player Score
1 Matt Vince 214,067,610
2 Andy Foster 189,999,550
3 Greg Mott 137,770,480
4 Chris Poyntz 67,902,160
5 Chris Edis 52,921,390
6 Nick Marshall 45,030,490
7 Ian Walmsley 42,868,930
8 Jayne Raison 40,075,500
9 Wayne Johns 29,707,420
10 Neil McRae 25,159,990
11 Kevin Donovan 22,479,870
12 Neil Fellender 13,213,180
13 Vin Jauhal 11,176,520
14 David Tucker 10,560,030
15 Alan O'Grady 8,276,510
16 Donovan Delaney 6,826,300
17 Kier Armstrong 6,048,390
18 Stuart Kabler 6,014,440
19 Phil Dixon 5,128,350
20 Mark Armstrong 3,989,790
21 Garry Speight 3,884,700

Indiana Jones

  Player Score
1 Garry Speight 423,041,420
2 Nick Marshall 309,315,690
3 Ian Walmsley 229,936,130
4 Wayne Johns 220,361,810
5 Neil McRae 135,751,910
6 Stuart Kabler 125,735,850
7 Mark Armstrong 124,268,910
8 Greg Mott 121,625,830
9 Vin Jauhal 116,241,090
10 Kier Armstrong 86,966,530
11 Chris Edis 77,771,100
12 Phil Dixon 71,056,880
13 Chris Poyntz 70,003,410
14 Andy Foster 58,159,850
15 Matt Vince 55,923,090
16 Jayne Raison 53,701,310
17 David Tucker 52,645,860
18 Alan O'Grady 51,678,870
19 Neil Fellender 48,505,100
20 Kevin Donovan 48,365,980
21 Donovan Delaney 37,845,870

Indy 500

  Player Score
1 Nick Marshall 897,778,020
2 Andy Foster 866,850,450
3 Garry Speight 850,074,150
4 Chris Poyntz 705,281,930
5 Vin Jauhal 504,251,750
6 Matt Vince 463,698,950
7 Jayne Raison 391,360,750
8 Wayne Johns 364,771,050
9 Ian Walmsley 364,217,540
10 Greg Mott 339,589,460
11 Alan O'Grady 335,617,270
12 Kevin Donovan 310,710,890
13 Neil Fellender 306,171,140
14 David Tucker 252,113,270
15 Chris Edis 169,601,400
16 Neil McRae 128,745,450
17 Mark Armstrong 111,565,200
18 Stuart Kabler 106,762,910
19 Kier Armstrong 101,537,190
20 Donovan Delaney 85,821,210
21 Phil Dixon 47,160,650

A Semi-Final Results

  Player Score Final
1 Matt Vince 4 1
2 Andy Foster 2 2
3 Neil McRae 1 3
4 Greg Mott 0 4

A Final Results

  Player Score Final
1 Matt Vince 6 1
1 Nick Marshall 6 1
3 Chris Poyntz 5 3
4 Andy Foster 4 4

League Finals B, 2019 Season

Batman 66

  Player Score
1 Nick Hamill 400,304,130
2 Richard Batten 232,611,640
3 Tim Thornton 232,079,810
4 Kirk Sadler 163,236,640
5 Paul Owen 163,044,490
6 Sam McCourt 138,128,470
7 Helmut Langenbruch 87,324,420
8 John Parkins 84,545,840
9 Ian Craig 72,423,280
10 Colin Clunie 66,873,840
11 Keith Boreland 51,855,080
12 Peter Blakemore 21,619,690
13 Chris Edgar 19,107,140
14 Lynn Cowan 17,160,290
15 Elliot Roberts 13,843,310
16 Leo Marshall 11,244,990

Batman Dark Knight

  Player Score
1 Richard Batten 66,595,710
2 Paul Owen 59,549,810
3 Ian Craig 35,224,700
4 Leo Marshall 34,786,940
5 Keith Boreland 30,144,370
6 Colin Clunie 30,089,890
7 Peter Blakemore 30,007,690
8 Helmut Langenbruch 28,506,210
9 Tim Thornton 22,533,720
10 John Parkins 21,665,330
11 Chris Edgar 18,571,340
12 Kirk Sadler 13,755,180
13 Nick Hamill 12,190,970
14 Sam McCourt 11,310,910
15 Lynn Cowan 6,846,920
16 Elliot Roberts 4,878,760

Dialed In

  Player Score
1 Peter Blakemore 1,417,060
2 Sam McCourt 1,256,960
3 Ian Craig 924,170
4 Kirk Sadler 613,260
5 Nick Hamill 603,570
6 Helmut Langenbruch 424,520
7 Leo Marshall 418,200
8 Elliot Roberts 369,280
9 John Parkins 254,540
10 Richard Batten 226,750
11 Tim Thornton 164,730
12 Colin Clunie 162,610
13 Chris Edgar 130,280
14 Keith Boreland 65,210
15 Lynn Cowan 50,450
16 Paul Owen 34,400

Guardians of the Galaxy

  Player Score
1 Peter Blakemore 82,826,150
2 Helmut Langenbruch 79,024,740
3 Richard Batten 76,528,270
4 Kirk Sadler 50,000,690
5 Leo Marshall 38,637,570
6 Paul Owen 35,442,520
7 Elliot Roberts 27,932,420
8 John Parkins 13,356,360
9 Tim Thornton 12,834,450
10 Keith Boreland 9,205,720
11 Nick Hamill 7,013,510
12 Ian Craig 5,676,700
13 Colin Clunie 4,902,280
14 Chris Edgar 4,503,720
15 Lynn Cowan 2,947,640
16 Sam McCourt 2,916,430

Indiana Jones

  Player Score
1 John Parkins 329,063,390
2 Sam McCourt 318,717,000
3 Elliot Roberts 303,026,780
4 Nick Hamill 274,717,720
5 Kirk Sadler 266,241,000
6 Helmut Langenbruch 218,748,720
7 Colin Clunie 209,292,970
8 Tim Thornton 154,061,270
9 Keith Boreland 86,627,160
10 Chris Edgar 86,429,730
11 Paul Owen 71,820,870
12 Richard Batten 65,800,100
13 Leo Marshall 45,784,730
14 Peter Blakemore 36,498,070
15 Lynn Cowan 34,648,170
16 Ian Craig 34,253,630

Indy 500

  Player Score
1 Peter Blakemore 530,994,620
2 Richard Batten 365,165,490
3 Chris Edgar 320,073,380
4 Ian Craig 287,626,790
5 Sam McCourt 283,909,950
6 Nick Hamill 279,787,560
7 Elliot Roberts 262,890,330
8 Tim Thornton 244,904,350
9 Keith Boreland 229,115,770
10 Helmut Langenbruch 186,113,760
11 Leo Marshall 138,308,360
12 John Parkins 90,572,340
13 Paul Owen 87,190,060
14 Colin Clunie 85,527,170
15 Lynn Cowan 74,647,230
16 Kirk Sadler 64,136,580

B Semi-Final Results

  Player Score Final
1 Kirk Sadler 4 1
2 Sam McCourt 2 2
3 Nick Hamill 1 3
4 Helmut Langenbruch 0 4

B Final Results

  Player Score Final
1 Sam McCourt 7 1
2 Peter Blakemore 6 2
3 Kirk Sadler 4 3
3 Richard Batten 4 3

League Finals A, 2018 Season

Batman Dark Knight

  Player Score
1 Krzysztof Gwiazda 143,695,390
2 Peter Blakemore 134,382,550
3 William Dutton 81,202,080
4 David Dutton 49,178,840
5 Andrew Foster 47,149,820
6 Tim Thornton 40,043,020
7 Matt Vince 39,017,250
8 Aid Cooper 23,825,750
9 Ian Craig 21,130,250
10 Colin Clunie 18,836,680
11 Chris Poyntz 17,163,800
12 Keith Boreland 11,341,250
13 Phil Dixon 11,191,670
14 David Tucker 10,122,990
15 Wayne Johns 6,754,770
16 Mick Colgan 4,512,240

Flintstones

  Player Score
1 Krzysztof Gwiazda 1,388,423,700
2 Phil Dixon 1,269,412,530
3 Andrew Foster 1,168,053,000
4 Wayne Johns 907,191,250
5 Matt Vince 899,072,320
6 Keith Boreland 664,839,520
7 David Dutton 619,216,030
8 Chris Poyntz 565,865,700
9 William Dutton 455,122,620
10 Colin Clunie 376,643,110
11 Ian Craig 362,724,730
12 David Tucker 308,084,410
13 Peter Blakemore 283,281,840
14 Aid Cooper 223,666,410
15 Tim Thornton 130,655,040
16 Mick Colgan 47,339,660

Game of Thrones

  Player Score
1 Wayne Johns 2,983,854,490
2 Matt Vince 2,280,834,730
3 Andrew Foster 2,147,466,430
4 William Dutton 1,698,005,750
5 David Tucker 709,487,740
6 Peter Blakemore 648,283,920
7 Tim Thornton 578,933,100
8 Keith Boreland 510,862,080
9 David Dutton 177,587,040
10 Phil Dixon 156,125,190
11 Aid Cooper 94,679,940
12 Colin Clunie 58,216,180
13 Mick Colgan 9,831,260
14 Krzysztof Gwiazda 7,800,000
15 Ian Craig 7,769,150
16 Chris Poyntz 5,934,730

The Addams Family

  Player Score
1 Andrew Foster 150,195,970
2 Chris Poyntz 114,916,230
3 Tim Thornton 104,003,350
4 Wayne Johns 89,871,560
5 Krzysztof Gwiazda 73,235,090
6 Matt Vince 71,749,320
7 Mick Colgan 70,946,470
8 David Tucker 63,720,520
9 William Dutton 63,610,300
10 Phil Dixon 44,480,730
11 Colin Clunie 37,330,720
12 David Dutton 36,949,840
13 Keith Boreland 34,877,790
14 Ian Craig 28,886,670
15 Aid Cooper 28,167,580
16 Peter Blakemore 10,338,070

Twilight Zone

  Player Score
1 Andrew Foster 434,528,430
2 Peter Blakemore 432,151,470
3 William Dutton 426,281,410
4 Tim Thornton 421,647,930
5 Krzysztof Gwiazda 284,696,040
6 Phil Dixon 275,391,210
7 David Tucker 248,910,680
8 Matt Vince 202,970,250
9 Mick Colgan 149,363,570
10 Aid Cooper 92,086,260
11 Chris Poyntz 85,131,240
12 David Dutton 81,558,410
13 Keith Boreland 74,643,970
14 Wayne Johns 57,834,110
15 Ian Craig 45,846,190
16 Colin Clunie 24,692,990

A Semi-Final Results

  Player Score Final
1 Matt Vince 4 1
2 Wayne Johns 2 2
3 Tim Thornton 1 3
4 Will Dutton 0 4

A Final Results

  Player Score Final
1 Andy Foster 8 1
2 Matt Vince 6 2
3 Krzysztof Gwiazda 4 3
4 Wayne Johns 3 4

League Finals B, 2018 Season

Batman Dark Knight

  Player Score
1 Alan O'Grady 220,841,630
2 CJ Brown UK 63,787,780
3 Paul Garner UK 46,384,560
4 Paul Owen 44,663,590
5 Kirk Sadler 23,206,800
6 Dan Lewell 20,567,640
7 Nick Hamill 12,802,860
8 Paul Rubens 6,648,820
9 Stan Simpson 5,843,000
10 Clement Raigneau 3,662,610

Flintstones

  Player Score
1 Alan O'Grady 829,633,860
2 Paul Rubens 607,953,290
3 Paul Owen 456,060,280
4 Stan Simpson 425,073,850
5 Dan Lewell 343,962,660
6 Clement Raigneau 290,539,270
7 CJ Brown UK 290,119,650
8 Paul Garner UK 287,159,020
9 Nick Hamill 197,222,470
10 Kirk Sadler 66,498,820

Game of Thrones

  Player Score
1 Kirk Sadler 620,373,690
2 Stan Simpson 569,928,250
3 Nick Hamill 446,333,050
4 Alan O'Grady 211,445,460
5 Paul Owen 124,099,650
6 Paul Rubens 51,713,990
7 Paul Garner UK 27,238,240
8 Clement Raigneau 23,700,890
9 CJ Brown UK 16,591,010
10 Dan Lewell 5,888,710

The Addams Family

  Player Score
1 Nick Hamill 83,348,120
2 Paul Owen 70,923,650
3 Paul Rubens 61,393,810
4 CJ Brown UK 58,163,420
5 Alan O'Grady 37,898,640
6 Paul Garner UK 25,938,980
7 Dan Lewell 21,609,140
8 Stan Simpson 19,937,460
9 Kirk Sadler 18,378,560
10 Clement Raigneau 2,225,040

Twilight Zone

  Player Score
1 Alan O'Grady 267,158,480
2 CJ Brown UK 257,841,690
3 Nick Hamill 246,357,060
4 Paul Rubens 129,881,810
5 Dan Lewell 107,131,960
6 Kirk Sadler 96,823,830
7 Paul Owen 76,827,990
8 Clement Raigneau 66,413,550
9 Paul Garner UK 58,209,530
10 Stan Simpson 56,510,980

B Semi-Final Results

  Player Score Final
1 Kirk Sadler 4 1
2 Nick Hamill 2 2
3 CJ Brown UK 1 3
4 Paul Reubens 0 4

B Final Results

  Player Score Final
1 Paul Owen 8 1
2 Kirk Sadler 6 2
3 Nick Hamill 4 3
4 Alan O'Grady 3 4

League Finals A, 2017 Season

Avatar

  Player Score
1 Andy Foster 55,019,500
2 Will Dutton 42,207,780
3 Craig Pullen 40,591,380
4 Wayne Johns 36,390,230
5 David Dutton 33,083,740
6 Martin Ayub 32,344,170
7 Rich Mallett 30,677,300
8 Chris Poyntz 30,138,690
9 Greg Mott 26,941,390
10 Matt Vince 22,164,250
11 Tim Porter 15,992,840
12 David Dodds 15,932,710
13 David Mainwaring 6,312,360

Junk Yard

  Player Score
1 Andy Foster 51,993,320
2 Martin Ayub 21,757,560
3 David Mainwaring 21,757,560
4 Matt Vince 17,516,020
5 Greg Mott 15,606,440
6 Tim Porter 14,957,570
7 Craig Pullen 8,485,770
8 David Dodds 8,449,250
9 Will Dutton 8,442,800
10 Wayne Johns 8,246,040
11 Rich Mallett 8,027,430
12 David Dutton 3,414,560
13 Chris Poyntz 1,738,060

Metallica

  Player Score
1 Wayne Johns 194,221,170
2 David Dutton 165,046,010
3 Rich Mallett 161,150,260
4 Greg Mott 132,867,540
5 David Dodds 106,080,770
6 Craig Pullen 76,948,890
7 Matt Vince 71,542,210
8 Andy Foster 64,834,750
9 Chris Poyntz 51,776,660
10 David Mainwaring 43,849,930
11 Tim Porter 39,148,520
12 Martin Ayub 22,385,410
13 Will Dutton 17,859,770

Pink Panther

  Player Score
1 Tim Porter 987,840
2 Rich Mallett 495,660
3 Martin Ayub 479,050
4 David Dutton 380,970
5 Wayne Johns 265,590
6 Matt Vince 224,520
7 Will Dutton 210,080
8 Greg Mott 190,870
9 David Dodds 179,250
10 Andy Foster 108,040
11 Craig Pullen 82,050
12 Chris Poyntz 68,420
13 David Mainwaring 60,400

Star Trek Next Generation

  Player Score
1 Andy Foster 2,569,594,650
2 Craig Pullen 2,311,206,270
3 Will Dutton 2,246,207,950
4 David Dutton 1,473,121,790
5 Martin Ayub 856,125,590
6 Tim Porter 610,367,360
7 David Mainwaring 535,621,330
8 Wayne Johns 467,951,810
9 Greg Mott 434,432,220
10 David Dodds 330,791,160
11 Matt Vince 281,270,330
12 Chris Poyntz 184,155,970
13 Rich Mallett 46,473,910

A Semi-Final Results

  Player Score Final
1 Will Dutton 8 1
2 Wayne Johns 7 2
3 Craig Pullen 5 3
4 Martin Ayub 1 4

A Final Results

  Player Score Final
1 Andy Foster 7 1
2 Will Dutton 6 2
3 David Dutton 5 3
4 Wayne Johns 4 4

League Finals B, 2017 Season

Cactus Canyon

  Player Score
1 Vin Jauhal 32,330,640
2 Peter Blakemore 26,239,380
3 Paul Owen 22,138,120
4 Nick Hamill 18,980,550
5 Tom Fletcher 15,167,120
6 Elliott Roberts 15,146,180
7 Don Gauld 13,405,390
8 Chris Meggat 11,476,260
9 Dan Lewell 11,031,200
10 Kevin Brown 5,854,560
11 Nick Baxter-Sibley 5,574,510

Medieval Madness

  Player Score
1 Don Gauld 45,331,470
2 Tom Fletcher 44,947,050
3 Vin Jauhal 40,237,420
4 Nick Hamill 36,240,510
5 Elliott Roberts 26,200,350
6 Nick Baxter-Sibley 17,575,100
7 Peter Blakemore 13,712,290
8 Dan Lewell 11,681,450
9 Chris Meggat 11,037,400
10 Kevin Brown 8,356,230
11 Paul Owen 1,578,200

Spirit

  Player Score
1 Vin Jauhal 724,890
2 Tom Fletcher 568,410
3 Don Gauld 445,670
4 Peter Blakemore 383,760
5 Elliott Roberts 302,680
6 Chris Meggat 287,700
7 Dan Lewell 226,590
8 Nick Hamill 208,640
9 Kevin Brown 186,600
10 Paul Owen 137,400
11 Nick Baxter-Sibley 130,350

Star Wars (Stern)

  Player Score
1 Peter Blakemore 2,248,659,940
2 Vin Jauhal 507,968,640
3 Chris Meggat 448,402,910
4 Nick Baxter-Sibley 352,382,650
5 Tom Fletcher 274,058,540
6 Elliott Roberts 259,484,200
7 Kevin Brown 188,979,020
8 Dan Lewell 180,932,930
9 Nick Hamill 133,021,630
10 Paul Owen 62,896,740
11 Don Gauld 37,435,900

Theatre of Magic

  Player Score
1 Peter Blakemore 2,572,230,670
2 Don Gauld 1,156,664,810
3 Paul Owen 1,059,900,010
4 Nick Hamill 951,421,760
5 Tom Fletcher 904,767,190
6 Chris Meggat 753,939,340
7 Vin Jauhal 712,836,450
8 Nick Baxter-Sibley 511,750,270
9 Dan Lewell 473,250,250
10 Elliott Roberts 208,832,270
11 Kevin Brown 173,300,160

B Semi-Final Results

  Player Score Final
1 Elliot Roberts 10 1
2 Don Gauld 7 2
3 Tom Fletcher 4 3
4 Nick Hamill 0 4

B Final Results

  Player Score Final
1 Don Gauld 9 1
2 Elliot Roberts 6 2
3 Vin Jauhal 5 3
4 Peter Blakemore 1 4

League Finals A, 2015-16 Season

Attack from Mars

  Player Score
1 Martin Ayub 8,374,275,880
2 Andy Foster 4,261,542,910
3 Peter Blakemore 3,992,141,320
4 Timothy Raison 3,635,931,280
5 Wayne Johns 2,640,193,270
6 David Mainwaring 2,082,071,760
7 Will Dutton 2,034,905,570
8 Greg Mott 1,872,574,120
9 Paul Owen 1,572,079,110
10 Eddie Lehan 925,687,700
11 Mike Kindler 801,238,840
12 Phil Dixon 692,190,240

Avatar

  Player Score
1 Mike Kindler 93,107,470
2 Andy Foster 79,408,980
3 Wayne Johns 47,187,490
4 David Mainwaring 44,598,580
5 Timothy Raison 39,668,400
6 Paul Owen 38,872,100
7 Greg Mott 35,298,710
8 Eddie Lehan 34,324,000
9 Will Dutton 32,296,790
10 Peter Blakemore 31,614,830
11 Martin Ayub 27,011,900
12 Phil Dixon 3,981,780

Creature from the Black Lagoon

  Player Score
1 Andy Foster 579,284,330
2 Wayne Johns 453,233,380
3 Paul Owen 445,359,960
4 David Mainwaring 444,305,760
5 Peter Blakemore 243,837,720
6 Martin Ayub 234,024,920
7 Greg Mott 147,936,580
8 Timothy Raison 146,262,160
9 Mike Kindler 140,666,070
10 Will Dutton 103,413,990
11 Eddie Lehan 80,410,570
12 Phil Dixon 56,896,830

Fish Tales

  Player Score
1 Peter Blakemore 206,818,670
2 Timothy Raison 154,201,700
3 Paul Owen 131,647,420
4 Martin Ayub 103,653,040
5 Will Dutton 96,763,370
6 Greg Mott 78,289,250
7 Phil Dixon 74,434,890
8 Andy Foster 55,151,860
9 Mike Kindler 22,698,810
10 David Mainwaring 18,654,040
11 Eddie Lehan 17,861,690
12 Wayne Johns 8,090,540

Terminator 2

  Player Score
1 Greg Mott 134,698,360
2 Mike Kindler 87,748,090
3 Wayne Johns 82,102,310
4 Martin Ayub 77,427,090
5 Paul Owen 71,861,200
6 Will Dutton 53,324,080
7 Andy Foster 41,378,210
8 Eddie Lehan 35,340,250
9 Peter Blakemore 32,619,070
10 Timothy Raison 32,017,480
11 David Mainwaring 13,049,870
12 Phil Dixon 3,936,620

Results

  Player Score Final
1 Andy Foster 45 1
2 Wayne Johns 40 2
3 Martin Ayub 39 3
3 Paul Owen 39 5
5 Peter Blakemore 37 4
5 Timothy Raison 37 6
7 Greg Mott 36 7
8 Mike Kindler 33 8
9 David Mainwaring 30 9
10 Will Dutton 28 10
11 Eddie Lehan 17 11
12 Phil Dixon 10 12

League Finals B, 2015-16 Season

Fish Tales

  Player Score
1 Garry Speight 276,449,130
2 Colin Clunie 94,919,830
3 Rich Mallett 86,893,620
4 Helmut Langenbruch 68,093,130
5 Terry Sullivan 64,611,200
6 Kate Rothwell-Jackson 49,588,890
7 David Dutton 41,215,300
8 Chris Meggat 35,155,460
9 Richard Rothwell-Jackson 30,096,970
10 Dawn Raison 22,794,180
11 Elliott Roberts 13,779,250
12 Adrian Donati 9,068,370
13 Vin Jauhal 4,978,240

Lord of the Rings

  Player Score
1 Helmut Langenbruch 58,075,600
2 Garry Speight 57,513,380
3 David Dutton 45,003,480
4 Colin Clunie 44,558,030
5 Kate Rothwell-Jackson 43,184,750
6 Adrian Donati 32,277,190
7 Chris Meggat 18,743,880
8 Terry Sullivan 16,351,860
9 Richard Rothwell-Jackson 14,078,200
10 Elliott Roberts 9,662,910
11 Dawn Raison 8,447,570
12 Vin Jauhal 7,736,120
13 Rich Mallett 6,322,730

Rocky & Bullwinkle

  Player Score
1 Rich Mallett 305,049,780
2 David Dutton 252,729,370
3 Vin Jauhal 192,422,560
4 Elliott Roberts 181,051,030
5 Terry Sullivan 157,646,250
6 Colin Clunie 119,006,450
7 Kate Rothwell-Jackson 80,220,290
8 Chris Meggat 78,652,440
9 Dawn Raison 71,788,330
10 Garry Speight 57,976,890
11 Helmut Langenbruch 48,697,150
12 Richard Rothwell-Jackson 30,304,370
13 Adrian Donati 20,739,240

Star Trek (Stern)

  Player Score
1 Rich Mallett 140,187,450
2 David Dutton 117,516,660
3 Garry Speight 73,037,830
4 Colin Clunie 52,790,190
5 Elliott Roberts 49,133,590
6 Adrian Donati 36,169,300
7 Terry Sullivan 24,985,580
8 Dawn Raison 24,983,400
9 Chris Meggat 20,990,170
10 Kate Rothwell-Jackson 13,942,220
11 Richard Rothwell-Jackson 9,127,920
12 Vin Jauhal 8,790,910
13 Helmut Langenbruch 5,825,350

Warlock

  Player Score
1 David Dutton 2,667,430
2 Vin Jauhal 1,096,990
3 Adrian Donati 535,040
4 Dawn Raison 363,970
5 Kate Rothwell-Jackson 274,000
6 Helmut Langenbruch 262,620
7 Elliott Roberts 247,370
8 Colin Clunie 184,600
9 Rich Mallett 184,030
10 Richard Rothwell-Jackson 135,950
11 Garry Speight 119,380
12 Chris Meggat 109,340
13 Terry Sullivan 106,230

Results

  Player Score Final
1 David Dutton 55 3
2 Colin Clunie 46 1
3 Garry Speight 43 4
3 Rich Mallett 43 5
5 Kate Rothwell-Jackson 37 2
6 Helmut Langenbruch 35 2
7 Elliott Roberts 33 7
8 Terry Sullivan 32 8
9 Adrian Donati 30 9
10 Dawn Raison 28 10
10 Vin Jauhal 28 10
12 Chris Meggat 26 12
13 Richard-Rothwell Jackson 19 13

League Finals A, 2014-15 Season

Dracula

  Player Score
1 Chris Poyntz 973,314,570
2 Garry Speight 752,610,100
3 Timothy Raison 473,008,800
4 Martin Ayub 379,258,180
5 Matt Vince 262,132,520
6 Andrew Wilson 233,355,390
7 Stan Simpson 147,684,510
8 Will Dutton 141,494,780
9 Ian Craig 101,611,930
10 Sam Cullis 91,663,560
11 Andy Foster 84,735,630
12 Wayne Johns 75,143,910
13 Greg Mott 61,235,220
14 Nick Marshall 51,796,690
15 Dave Langley 49,661,910
16 David Mainwaring 33,877,870
17 Phil Dixon 20,589,640

Iron Man

  Player Score
1 Nick Marshall 73,758,970
2 Greg Mott 24,075,230
3 Wayne Johns 23,286,600
4 David Mainwaring 19,906,370
5 Andy Foster 17,291,450
6 Dave Langley 17,035,890
7 Matt Vince 16,443,820
8 Martin Ayub 14,288,580
9 Phil Dixon 13,070,330
10 Garry Speight 10,749,680
11 Timothy Raison 9,703,740
12 Will Dutton 9,178,420
13 Sam Cullis 6,942,340
14 Stan Simpson 5,498,630
15 Andrew Wilson 4,490,730
16 Ian Craig 4,160,410
17 Chris Poyntz 3,660,710

Spiderman

  Player Score
1 Nick Marshall 168,718,000
2 Dave Langley 157,346,350
3 Andy Foster 135,587,790
4 Sam Cullis 102,882,690
5 Martin Ayub 70,383,840
6 Andrew Wilson 65,297,860
7 David Mainwaring 55,428,260
8 Wayne Johns 53,610,450
9 Matt Vince 52,305,740
10 Garry Speight 50,170,970
11 Timothy Raison 47,532,880
12 Chris Poyntz 44,432,960
13 Stan Simpson 34,296,310
14 Greg Mott 25,471,950
15 Phil Dixon 22,568,000
16 Ian Craig 20,006,160
17 Will Dutton 12,969,730

Star Trek (Stern)

  Player Score
1 Nick Marshall 179,698,640
2 Andy Foster 161,912,140
3 Will Dutton 105,660,190
4 Phil Dixon 98,976,140
5 Ian Craig 74,998,250
6 Stan Simpson 72,001,480
7 Greg Mott 71,461,690
8 Chris Poyntz 67,367,960
9 Sam Cullis 64,629,790
10 David Mainwaring 57,372,440
11 Timothy Raison 44,904,540
12 Wayne Johns 42,397,260
13 Dave Langley 41,682,300
14 Matt Vince 41,370,800
15 Garry Speight 32,397,650
16 Andrew Wilson 32,277,870
17 Martin Ayub 31,649,140

The Walking Dead

  Player Score
1 Matt Vince 174,042,670
2 Dave Langley 167,396,050
3 Greg Mott 99,141,700
4 Andy Foster 96,516,720
5 Martin Ayub 91,092,830
6 Nick Marshall 65,775,890
7 Chris Poyntz 55,352,560
8 Timothy Raison 50,932,560
9 Will Dutton 46,755,420
10 Stan Simpson 33,278,560
11 Phil Dixon 31,734,650
12 Garry Speight 29,751,760
13 David Mainwaring 27,712,570
14 Andrew Wilson 20,647,140
15 Ian Craig 16,719,340
16 Sam Cullis 14,549,150
17 Wayne Johns 8,571,810

Results

  Player Score
1 Nick Marshall 68
2 Andy Foster 65
3 Matt Vince 54
4 Dave Langley 52
5 Greg Mott 51
5 Martin Ayub 51
7 Timothy Raison 46
8 Chris Poyntz 45
9 Garry Speight 41
9 Will Dutton 41
11 David Mainwaring 40
11 Stan Simpson 40
13 Sam Cullis 38
13 Wayne Johns 38
15 Phil Dixon 34
16 Andrew Wilson 33
17 Ian Craig 29

League Finals B, 2014-15 Season

Dracula

  Player Score
1 Keith Boreland 572,795,270
2 Mike Kindler 474,173,980
3 Richard Rothwell-Jackson 206,725,490
4 Don Gauld 172,450,620
5 Tim Thornton 123,936,410
6 Vin Jauhal 102,474,360
7 Kate Rothwell-Jackson 67,874,070
8 Paul Owen 64,989,830
9 Peter Blakemore 51,452,850
10 Leo Galway 49,052,840
11 Helmut Langenbruch 45,641,600
12 David Dodds 17,361,680
13 Gary Hardy 8,240,310

Iron Man

  Player Score
1 Kate Rothwell-Jackson 45,202,220
2 David Dodds 18,194,170
3 Mike Kindler 15,735,080
4 Gary Hardy 12,388,030
5 Richard Rothwell-Jackson 12,223,640
6 Keith Boreland 12,046,780
7 Vin Jauhal 8,496,190
8 Leo Galway 7,743,680
9 Helmut Langenbruch 6,972,110
10 Don Gauld 6,154,670
11 Peter Blakemore 4,893,270
12 Tim Thornton 4,167,790
13 Paul Owen 4,034,940

Spiderman

  Player Score
1 Peter Blakemore 90,638,530
2 Paul Owen 77,464,110
3 Tim Thornton 72,755,110
4 Leo Galway 54,985,110
5 Kate Rothwell-Jackson 51,570,730
6 Keith Boreland 44,835,040
7 Mike Kindler 35,525,440
8 Richard Rothwell-Jackson 33,070,890
9 Don Gauld 27,211,420
10 Vin Jauhal 23,398,510
11 David Dodds 16,693,550
12 Gary Hardy 10,331,400
13 Helmut Langenbruch 7,615,410

Star Trek (Stern)

  Player Score
1 Kate Rothwell-Jackson 96,282,120
2 Richard Rothwell-Jackson 75,670,820
3 Paul Owen 45,449,200
4 Peter Blakemore 42,401,600
5 Mike Kindler 35,310,720
6 David Dodds 30,338,680
7 Tim Thornton 23,632,480
8 Keith Boreland 23,615,660
9 Helmut Langenbruch 16,979,350
10 Leo Galway 12,309,860
11 Don Gauld 10,316,140
12 Gary Hardy 9,222,110
13 Vin Jauhal 8,032,190

The Walking Dead

  Player Score
1 Richard Rothwell-Jackson 72,009,140
2 Kate Rothwell-Jackson 63,144,060
3 Leo Galway 54,931,370
4 Mike Kindler 53,544,780
5 Paul Owen 48,014,450
6 Helmut Langenbruch 38,948,280
7 Don Gauld 37,300,990
8 Peter Blakemore 14,906,130
9 Vin Jauhal 14,207,470
10 Gary Hardy 14,011,100
11 David Dodds 12,976,980
12 Keith Boreland 9,538,730
13 Tim Thornton 9,300,840

League Finals A, 2013-14 Season

Fish Tales

  Player Score
1 Martin Ayub 281,521,790
2 Greg Mott 237,378,900
3 Matt Vince 167,460,810
4 Wayne Johns 159,119,320
5 Nick Marshall 144,877,750
6 Philip Mann 127,679,620
7 Peter Blakemore 108,749,090
8 Craig Pullen 74,285,420
9 Phil Dixon 64,731,960
10 CJ Brown 63,019,990
11 Garry Speight 41,890,630
12 Lucasz Romanowski 38,725,970
13 Adrian Donati 32,653,740
14 Mark Potter 30,698,540
15 Andy Foster 24,321,910
16 Lewis Fryars 22,898,470
17 Philip Fryars 16,008,710
18 Chris Poyntz 7,634,370

Hurricane

  Player Score
1 Craig Pullen 74,210,400
2 Mark Potter 34,396,890
3 Chris Poyntz 29,043,530
4 Andy Foster 26,171,230
5 Martin Ayub 20,833,380
6 Peter Blakemore 10,331,450
7 Lucasz Romanowski 9,512,880
8 Nick Marshall 9,139,440
9 Greg Mott 8,651,170
10 Adrian Donati 7,341,080
11 Wayne Johns 7,006,340
12 Matt Vince 6,945,520
13 Garry Speight 6,392,180
14 Philip Fryars 5,210,410
15 Phil Dixon 2,135,810
16 Philip Mann 1,887,990
17 Lewis Fryars 1,344,800
18 CJ Brown 438,030

Monster Bash

  Player Score
1 Phil Dixon 173,336,240
2 Mark Potter 161,871,250
3 Wayne Johns 44,184,380
4 Andy Foster 32,939,610
5 Martin Ayub 31,271,790
6 Greg Mott 30,807,650
7 Lucasz Romanowski 20,200,810
8 Lewis Fryars 19,632,280
9 Peter Blakemore 18,722,990
10 Chris Poyntz 9,009,190
11 Philip Fryars 7,828,310
12 Philip Mann 7,722,710
13 Matt Vince 6,484,040
14 Craig Pullen 4,532,830
15 Adrian Donati 3,958,590
16 Garry Speight 3,906,880
17 Nick Marshall 3,655,880
18 CJ Brown 2,900,000

The Getaway: High Speed II

  Player Score
1 Andy Foster 239,119,780
2 Nick Marshall 199,929,480
3 Peter Blakemore 183,449,340
4 Martin Ayub 177,328,360
5 Garry Speight 141,046,030
6 Craig Pullen 127,431,400
7 Lucasz Romanowski 126,325,400
8 CJ Brown 119,436,100
9 Matt Vince 115,452,700
10 Phil Dixon 95,107,910
11 Lewis Fryars 93,167,830
12 Greg Mott 80,636,400
13 Adrian Donati 75,944,300
14 Chris Poyntz 68,948,910
15 Mark Potter 66,364,770
16 Philip Fryars 26,343,320
17 Wayne Johns 23,556,430
18 Philip Mann 16,122,180

Theatre of Magic

  Player Score
1 Craig Pullen 2,329,899,200
2 Andy Foster 1,948,943,400
3 Martin Ayub 1,846,531,880
4 Phil Dixon 1,247,023,870
5 Lucasz Romanowski 1,086,977,720
6 Wayne Johns 875,445,530
7 Greg Mott 714,929,540
8 Chris Poyntz 663,838,710
9 Philip Mann 627,688,920
10 Adrian Donati 579,297,630
11 Garry Speight 555,119,520
12 Matt Vince 347,010,430
13 Mark Potter 330,938,510
14 Peter Blakemore 309,270,650
15 Philip Fryars 297,977,480
16 Nick Marshall 110,620,620
17 Lewis Fryars 95,250,050
18 CJ Brown 63,019,990

League Finals B, 2013-14 Season

Fish Tales

  Player Score
1 Chris Edis 101,776,800
2 Kate Rothwell-Jackson 96,765,520
3 Colin Clunie 91,355,860
4 Paul Owen 59,210,880
5 Neil Fellender 56,643,700
6 Carl Spiby 54,272,540
7 Eddie Lehan 45,617,390
8 Mike Parkins 42,235,710
9 Tim Thornton 41,899,040
10 Robin Kemp 23,443,640
11 Andrew Wilson 23,199,110
12 John Higgins 22,793,010
13 Mike Kindler 19,559,400
14 Graham Rowley 5,663,120
15 Ben Lawrence 5,148,470

Hurricane

  Player Score
1 Andrew Wilson 22,676,010
2 Robin Kemp 18,569,250
3 Eddie Lehan 18,473,220
4 Carl Spiby 16,017,210
5 John Higgins 9,878,070
6 Tim Thornton 7,989,580
7 Kate Rothwell-Jackson 7,640,610
8 Paul Owen 7,303,370
9 Graham Rowley 5,125,920
10 Mike Kindler 4,010,810
11 Colin Clunie 3,314,520
12 Neil Fellender 3,151,320
13 Chris Edis 1,864,660
14 Ben Lawrence 1,455,070
15 Mike Parkins 1,384,300

Monster Bash

  Player Score
1 Robin Kemp 127,763,410
2 Paul Owen 114,794,150
3 Eddie Lehan 44,367,940
4 Chris Edis 32,234,500
5 Tim Thornton 30,817,280
6 Graham Rowley 20,392,680
7 Colin Clunie 20,033,970
8 Kate Rothwell-Jackson 18,333,510
9 Mike Kindler 14,581,610
10 John Higgins 13,118,650
11 Carl Spiby 12,187,840
12 Ben Lawrence 10,099,930
13 Mike Parkins 10,013,010
14 Neil Fellender 5,109,880
15 Andrew Wilson 3,765,850

The Getaway: High Speed II

  Player Score
1 Tim Thornton 202,326,730
2 Mike Parkins 163,772,890
3 Carl Spiby 141,362,330
4 Kate Rothwell-Jackson 122,713,690
5 Paul Owen 111,132,710
6 Colin Clunie 83,863,000
7 Neil Fellender 75,286,690
8 Andrew Wilson 50,291,470
9 Graham Rowley 39,744,400
10 Chris Edis 37,959,150
11 Ben Lawrence 30,207,140
12 Eddie Lehan 24,314,010
13 Robin Kemp 23,203,280
14 John Higgins 21,672,640
15 Mike Kindler 19,906,350

Theatre of Magic

  Player Score
1 Graham Rowley 907,096,490
2 Ben Lawrence 893,266,590
3 Mike Parkins 767,946,460
4 Mike Kindler 591,734,910
5 Robin Kemp 575,543,330
6 Paul Owen 548,313,050
7 Andrew Wilson 545,524,310
8 Chris Edis 494,427,190
9 Carl Spiby 464,616,810
10 Colin Clunie 423,042,450
11 Eddie Lehan 391,030,860
12 John Higgins 348,552,690
13 Tim Thornton 267,166,730
14 Kate Rothwell-Jackson 236,461,620
15 Neil Fellender 211,800,060

League Finals, 2012-13 Season

Family Guy

  Player Score
1 Dan Hardy 71,198,470
2 Andy Foster 38,326,790
3 Martin Ayub 32,252,990
4 Martyn Raison 26,065,480
5 Paul Owen 22,801,400
6 Adrian Donati 16,372,610
7 Greg Mott 16,335,830
8 Matt Vince 15,714,730
9 Graham Rowley 15,417,800
10 Peter Blakemore 14,832,300
11 Wayne Johns 13,394,070
12 Kate Rothwell-Jackson 12,993,640
13 Jim Lindsay 12,972,100
14 Stan Simpson 11,090,510
15 CJ Brown 10,415,760
16 Joe Tripp 8,480,330
17 Eric Ridley 7,749,640
18 Philip Fryars 7,564,710
19 Chris Edis 7,412,080
20 Garry Speight 3,998,220

Goldeneye

  Player Score
1 Greg Mott 2,136,631,160
2 Peter Blakemore 1,780,923,300
3 Matt Vince 1,039,169,070
4 Martyn Raison 946,498,370
5 Eric Ridley 638,078,900
6 Jim Lindsay 637,868,380
7 Andy Foster 631,620,810
8 Graham Rowley 605,015,640
9 Garry Speight 602,770,980
10 Stan Simpson 544,261,810
11 CJ Brown 460,904,980
12 Dan Hardy 341,685,430
13 Wayne Johns 335,180,340
14 Adrian Donati 291,739,470
15 Chris Edis 254,398,580
16 Kate Rothwell-Jackson 237,195,960
17 Paul Owen 157,385,460
18 Philip Fryars 99,815,830
19 Joe Tripp 61,865,770
20 Martin Ayub 41,720,990

Jackbot

  Player Score
1 Adrian Donati 4,340,225,880
2 CJ Brown 3,048,903,230
3 Martyn Raison 2,913,942,690
4 Kate Rothwell-Jackson 2,064,006,690
5 Chris Edis 1,824,413,370
6 Andy Foster 1,795,220,120
7 Paul Owen 1,563,102,180
8 Joe Tripp 1,550,000,000
9 Dan Hardy 1,486,134,860
10 Matt Vince 1,380,577,510
11 Eric Ridley 1,140,740,360
12 Philip Fryars 800,727,980
13 Martin Ayub 799,494,370
14 Greg Mott 728,896,550
15 Peter Blakemore 635,433,740
16 Wayne Johns 572,244,930
17 Garry Speight 542,959,450
18 Stan Simpson 463,188,660
19 Jim Lindsay 426,213,510
20 Graham Rowley 409,035,880

World Cup Soccer

  Player Score
1 Wayne Johns 1,338,068,020
2 Matt Vince 962,486,760
3 Paul Owen 944,282,510
4 Dan Hardy 787,991,850
5 Greg Mott 779,569,030
6 Jim Lindsay 733,592,640
7 Adrian Donati 722,193,870
8 Stan Simpson 688,884,720
9 CJ Brown 675,371,970
10 Martyn Raison 627,996,920
11 Chris Edis 521,083,900
12 Andy Foster 510,451,090
13 Kate Rothwell-Jackson 473,800,720
14 Eric Ridley 420,111,330
15 Philip Fryars 354,759,600
16 Martin Ayub 295,824,070
17 Peter Blakemore 263,698,890
18 Graham Rowley 237,279,740
19 Joe Tripp 199,307,220
20 Garry Speight 184,093,490

X-Men

  Player Score
1 Stan Simpson 51,336,480
2 Martin Ayub 45,586,220
3 Peter Blakemore 45,157,960
4 Greg Mott 34,032,690
5 Adrian Donati 29,662,000
6 Martyn Raison 29,327,430
7 Kate Rothwell-Jackson 29,228,950
8 Matt Vince 25,844,170
9 CJ Brown 25,379,860
10 Eric Ridley 24,534,340
11 Joe Tripp 24,307,570
12 Andy Foster 21,100,410
13 Philip Fryars 19,736,310
14 Graham Rowley 18,480,590
15 Garry Speight 17,962,650
16 Wayne Johns 14,786,800
17 Dan Hardy 12,422,730
18 Paul Owen 8,337,620
19 Jim Lindsay 6,442,370
20 Chris Edis 4,027,630

Results

  Player Score
1 Martyn Raison 78
2 Greg Mott 74
2 Matt Vince 74
4 Adrian Donati 72
5 Andy Foster 66
6 Dan Hardy 62
7 CJ Brown 59
8 Peter Blakemore 58
9 Paul Owen 55
10 Stan Simpson 54
11 Kate Rothwell-Jackson 53
12 Martin Ayub 51
13 Eric Ridley 48
13 Wayne Johns 48
15 Jim Lindsay 42
16 Graham Rowley 36
17 Chris Edis 35
18 Joe Tripp 32
19 Philip Fryars 29
20 Garry Speight 24

League Finals, 2011-12 Season

Flintstones

  Player Score
1 Matt Adams 1,188,792,620
2 Matt Vince 755,326,660
3 Graham Rowley 708,939,250
4 Greg Mott 678,386,450
5 Stan Simpson 597,355,020
6 Martyn Raison 485,557,450
7 Kate Rothwell-Jackson 437,108,870
8 Martin Ayub 401,376,620
9 Wayne Johns 367,536,500
10 Craig Pullen 348,128,600
11 Dan Hardy 340,552,590
12 David Dutton 336,116,410
13 Garry Speight 302,572,840
14 John Higgins 298,497,270
15 Phil Dixon 294,392,720
16 Eric Ridley 241,237,170
17 Peter Blakemore 175,684,780
18 Andy Foster 154,181,790
19 Dave Langley 134,358,810

Guns n Roses

  Player Score
1 Craig Pullen 2,771,498,650
2 Peter Blakemore 2,211,467,760
3 Garry Speight 2,166,931,830
4 Matt Vince 1,990,654,380
5 Dave Langley 1,494,690,450
6 Martyn Raison 1,494,690,450
7 David Dutton 1,483,338,450
8 Greg Mott 1,370,148,190
9 Martin Ayub 1,107,459,310
10 Andy Foster 963,159,550
11 Kate Rothwell-Jackson 736,814,560
12 Stan Simpson 655,805,700
13 Eric Ridley 569,184,640
14 Dan Hardy 535,110,470
15 John Higgins 475,105,910
16 Graham Rowley 456,382,410
17 Wayne Johns 453,344,330
18 Phil Dixon 247,054,070
19 Matt Adams 162,732,100

Indy 500

  Player Score
1 Andy Foster 512,697,940
2 Martin Ayub 448,556,250
3 Craig Pullen 443,311,610
4 Dan Hardy 369,023,130
5 Garry Speight 368,023,130
6 Graham Rowley 364,459,600
7 Matt Vince 338,154,250
8 Peter Blakemore 223,017,420
9 Phil Dixon 162,234,100
10 Stan Simpson 161,158,370
11 Kate Rothwell-Jackson 155,813,350
12 Wayne Johns 152,560,710
13 Dave Langley 139,251,920
14 Martyn Raison 130,013,120
15 David Dutton 99,935,980
16 Matt Adams 95,701,690
17 Greg Mott 87,556,300
18 John Higgins 59,836,690
19 Eric Ridley 47,370,710

Spiderman

  Player Score
1 Peter Blakemore 285,533,060
2 Matt Vince 266,507,950
3 Greg Mott 241,209,730
4 Dave Langley 134,086,490
5 Martyn Raison 105,441,890
6 Stan Simpson 102,357,540
7 Phil Dixon 87,696,620
8 Martin Ayub 83,499,750
9 Andy Foster 82,738,990
10 David Dutton 76,012,120
11 Dan Hardy 62,088,150
12 Eric Ridley 59,396,780
13 Wayne Johns 51,672,720
14 Graham Rowley 51,287,830
15 Garry Speight 49,860,600
16 John Higgins 42,536,560
17 Kate Rothwell-Jackson 41,246,730
18 Craig Pullen 29,737,800
19 Matt Adams 28,624,760

Tron

  Player Score
1 Martin Ayub 40,654,740
2 Phil Dixon 31,382,830
3 Stan Simpson 31,162,110
4 Eric Ridley 30,604,240
5 Craig Pullen 27,097,280
6 Garry Speight 18,270,030
7 Graham Rowley 16,776,030
8 David Dutton 14,928,310
9 Wayne Johns 14,699,500
10 Matt Adams 13,594,160
11 Kate Rothwell-Jackson 13,542,360
12 Greg Mott 13,466,300
13 Martyn Raison 10,944,760
14 Matt Vince 10,198,140
15 Andy Foster 7,803,930
16 Dan Hardy 7,006,340
17 Dave Langley 6,653,910
18 John Higgins 4,971,610
19 Peter Blakemore 4,354,140

League Finals, 2010-11 Season

Doctor Who

  Player Score
1 Stan Simpson 689,885,730
2 Garry Speight 640,392,570
3 Martyn Raison 530,007,750
4 Martin Ayub 524,877,350
5 Eddie Lehan 524,037,880
6 Tom Hare 455,714,210
7 Greg Mott 446,835,790
8 John Higgins 318,116,510
9 Eddie Mole 222,585,090
10 Nick Marshall 203,530,720
11 Peter Blakemore 137,258,030
12 John Bud 107,815,900
13 Graham Rowley 96,017,640
14 Matt Vince 91,519,320
15 Dan Hardy 89,334,590
16 Ian Fitzpatrick 84,199,800
17 Dave Langley 79,555,850
18 Phil Dixon 27,877,640
19 Pete Hannan 14,498,180

Dracula

  Player Score
1 Peter Blakemore 255,512,740
2 Nick Marshall 224,180,790
3 Greg Mott 143,996,800
4 Eddie Mole 90,700,930
5 Martin Ayub 67,916,780
6 Matt Vince 56,859,070
7 Graham Rowley 46,001,770
8 Dan Hardy 45,131,080
9 Eddie Lehan 42,044,720
10 John Higgins 40,627,860
11 Garry Speight 37,162,550
12 John Bud 34,651,780
13 Ian Fitzpatrick 34,080,620
14 Martyn Raison 29,940,520
15 Pete Hannan 28,086,810
16 Stan Simpson 27,487,370
17 Phil Dixon 8,992,530
18 Tom Hare 6,893,310
19 Dave Langley 6,739,430

Fish Tales

  Player Score
1 Eddie Lehan 325,552,020
2 Tom Hare 173,313,470
3 Greg Mott 104,194,600
4 Garry Speight 95,002,950
5 Matt Vince 78,859,420
6 Peter Blakemore 65,970,370
7 John Higgins 52,231,780
8 John Bud 50,567,710
9 Martin Ayub 50,008,410
10 Dan Hardy 47,979,260
11 Graham Rowley 47,351,000
12 Nick Marshall 39,594,510
13 Phil Dixon 25,782,930
14 Martyn Raison 24,571,050
15 Ian Fitzpatrick 24,085,310
16 Pete Hannan 22,916,930
17 Stan Simpson 14,680,720
18 Dave Langley 8,309,750
19 Eddie Mole 5,140,990

The Addams Family

  Player Score
1 Martin Ayub 258,609,330
2 Greg Mott 139,062,870
3 Garry Speight 110,868,000
4 Eddie Lehan 90,542,750
5 John Higgins 87,958,390
6 Pete Hannan 87,068,320
7 Nick Marshall 80,793,110
8 Martyn Raison 79,024,930
9 Dave Langley 77,203,960
10 Graham Rowley 69,262,990
11 Stan Simpson 68,939,660
12 Eddie Mole 57,174,170
13 Dan Hardy 48,565,350
14 John Bud 42,741,520
15 Peter Blakemore 38,700,630
16 Ian Fitzpatrick 36,375,290
17 Tom Hare 27,823,050
18 Matt Vince 12,839,760
19 Phil Dixon 4,911,140

The Getaway: High Speed II

  Player Score
1 Phil Dixon 314,845,070
2 Nick Marshall 264,484,150
3 Stan Simpson 261,384,930
4 Dave Langley 173,049,680
5 Tom Hare 166,803,570
6 Matt Vince 135,047,880
7 Martyn Raison 105,655,920
8 Greg Mott 92,258,760
9 Martin Ayub 90,228,370
10 John Bud 86,157,360
11 Dan Hardy 79,293,810
12 Ian Fitzpatrick 76,044,910
13 Garry Speight 75,467,030
14 John Higgins 68,357,180
15 Eddie Lehan 59,371,320
16 Graham Rowley 31,175,540
17 Eddie Mole 27,138,740
18 Pete Hannan 19,970,560
19 Peter Blakemore 18,218,560

Results

  Player Score
1 Greg Mott 77
2 Martin Ayub 72
3 Garry Speight 67
3 Nick Marshall 67
5 Eddie Lehan 66
6 John Higgins 56
7 Martyn Raison 54
8 Stan Simpson 52
8 Tom Hare 52
10 Matt Vince 51
11 Peter Blakemore 48
12 John Bud 44
13 Dan Hardy 43
13 Graham Rowley 43
15 Eddie Mole 39
16 Dave Langley 33
17 Phil Dixon 32
18 Ian Fitzpatrick 28
19 Pete Hannan 26

League Finals, 2009-10 Season

Cirqus Voltaire

  Player Score
1 Terry Sullivan 44,977,100
2 Garry Speight 44,764,940
3 Chuck Tibbitt 41,400,070
4 Nick Marshall 27,382,030
5 Martin Ayub 20,343,570
6 Martin Wardle 18,157,440
7 Peter Blakemore 16,952,010
8 Phil Dixon 14,286,910
9 Will Dutton 14,263,130
10 Stan Simpson 13,826,840
11 Tom Hare 12,582,400
12 Roy Bussink 9,554,850
13 Eddie Lehan 8,207,520
14 John Higgins 7,885,320
15 Will Barber 7,843,950
16 Dave Langley 7,324,000
17 Benny Benstead 7,285,670
18 Eddie Mole 5,610,160
19 Greg Mott 4,352,900

Creature from the Black Lagoon

  Player Score
1 Martin Ayub 2,154,785,110
2 Stan Simpson 170,030,910
3 Eddie Lehan 96,967,360
4 Benny Benstead 94,360,260
5 Terry Sullivan 87,684,620
6 Greg Mott 82,428,740
7 Garry Speight 75,405,110
8 Peter Blakemore 70,660,110
9 Will Dutton 59,997,590
10 Phil Dixon 59,214,120
11 Roy Bussink 51,371,830
12 Eddie Mole 41,707,110
13 Dave Langley 40,685,560
14 Nick Marshall 36,502,690
15 Martin Wardle 35,778,270
16 Tom Hare 34,836,500
17 Will Barber 33,508,250
18 Chuck Tibbitt 31,556,390
19 John Higgins 13,293,580

Dirty Harry

  Player Score
1 Martin Ayub 920,203,860
2 Stan Simpson 794,512,070
3 Peter Blakemore 509,620,180
4 Eddie Lehan 487,609,630
5 Nick Marshall 482,801,750
6 Tom Hare 462,449,730
7 Martin Wardle 403,800,160
8 Garry Speight 362,397,980
9 Chuck Tibbitt 338,250,760
10 Greg Mott 313,966,080
11 Benny Benstead 307,045,060
12 Will Barber 278,223,760
13 John Higgins 276,157,100
14 Roy Bussink 213,587,490
15 Dave Langley 196,183,840
16 Eddie Mole 186,069,300
17 Phil Dixon 173,452,090
18 Will Dutton 167,173,280
19 Terry Sullivan 75,617,140

Twilight Zone

  Player Score
1 Nick Marshall 1,098,427,780
2 Martin Ayub 602,497,500
3 Phil Dixon 363,650,440
4 Martin Wardle 323,625,370
5 Stan Simpson 215,120,020
6 Eddie Mole 195,013,910
7 Eddie Lehan 173,748,060
8 Tom Hare 171,097,640
9 Terry Sullivan 168,740,230
10 John Higgins 163,435,020
11 Benny Benstead 159,247,530
12 Peter Blakemore 130,864,250
13 Garry Speight 109,613,550
14 Greg Mott 95,895,560
15 Dave Langley 79,096,240
16 Roy Bussink 61,490,560
17 Will Dutton 50,815,420
18 Will Barber 48,430,840
19 Chuck Tibbitt 17,607,710

White Water

  Player Score
1 Will Dutton 492,988,290
2 Roy Bussink 338,282,970
3 Benny Benstead 317,606,760
4 Tom Hare 297,957,590
5 Eddie Lehan 293,097,860
6 Eddie Mole 251,609,740
7 Stan Simpson 216,244,220
8 Martin Ayub 170,994,880
9 Nick Marshall 167,383,820
10 Greg Mott 151,222,580
11 Peter Blakemore 148,227,590
12 Terry Sullivan 96,584,190
13 Martin Wardle 95,206,010
14 Will Barber 76,307,880
15 Dave Langley 75,640,610
16 Chuck Tibbitt 68,985,330
17 Phil Dixon 54,151,130
18 John Higgins 53,330,470
19 Garry Speight 37,410,440

League Finals, 2008-09 Season

Attack from Mars

  Player Score
1 Eddie Lehan 5,812,443,440
2 Martin Ayub 5,172,944,510
3 Garry Speight 3,352,614,440
4 Stan Simpson 3,118,761,450
5 Dan Hardy 2,908,885,040
6 Paul Cowan 2,729,683,530
7 Peter Blakemore 2,589,098,140
8 Michael Connechie 2,534,585,080
9 Eddie Mole 2,052,118,290
10 John Higgins 1,522,912,210
11 Will Dutton 1,156,591,210
12 Aid Cooper 1,100,020,900
13 Phil Dixon 960,699,750
14 Nick Marshall 915,490,440
15 Greg Mott 884,394,970
16 Mike Parkins 838,592,920
17 Adam Lee 480,841,310

Medieval Madness

  Player Score
1 Michael Connechie 91,377,550
2 Nick Marshall 78,051,340
3 Phil Dixon 52,353,390
4 Paul Cowan 50,299,330
5 John Higgins 43,510,730
6 Martin Ayub 40,199,340
7 Peter Blakemore 28,368,330
8 Will Dutton 26,827,790
9 Mike Parkins 24,853,650
10 Garry Speight 16,947,550
11 Aid Cooper 16,192,480
12 Eddie Mole 15,806,630
13 Greg Mott 14,176,360
14 Stan Simpson 13,594,580
15 Adam Lee 4,920,600
16 Eddie Lehan 1,899,260
17 Dan Hardy 1,672,350

Revenge from Mars

  Player Score
1 Greg Mott 350,031,650
2 Martin Ayub 230,146,300
3 Eddie Lehan 222,183,370
4 Nick Marshall 214,889,920
5 Will Dutton 188,810,290
6 Stan Simpson 159,241,730
7 Mike Parkins 152,203,610
8 Garry Speight 127,704,020
9 John Higgins 122,831,720
10 Aid Cooper 116,337,340
11 Phil Dixon 104,033,350
12 Dan Hardy 102,349,690
13 Adam Lee 75,562,690
14 Michael Connechie 59,822,830
15 Paul Cowan 57,203,880
16 Eddie Mole 48,485,270
17 Peter Blakemore 39,617,870

Star Trek Next Generation

  Player Score
1 Dan Hardy 2,470,560,240
2 Martin Ayub 1,827,050,510
3 Nick Marshall 1,742,228,190
4 Stan Simpson 1,118,567,690
5 Mike Parkins 977,354,390
6 Greg Mott 917,570,910
7 Paul Cowan 545,605,820
8 Will Dutton 477,250,200
9 Eddie Mole 425,631,260
10 Garry Speight 379,354,450
11 Peter Blakemore 342,066,590
12 Aid Cooper 305,380,890
13 John Higgins 257,676,610
14 Eddie Lehan 255,003,610
15 Adam Lee 170,159,440
16 Phil Dixon 142,198,560
17 Michael Connechie 129,079,800

The Shadow

  Player Score
1 Will Dutton 1,050,954,120
2 Dan Hardy 500,544,510
3 Aid Cooper 485,239,070
4 Eddie Lehan 462,683,630
5 Martin Ayub 440,387,260
6 Mike Parkins 437,854,280
7 Phil Dixon 245,581,540
8 Stan Simpson 237,854,280
9 Nick Marshall 209,382,050
10 Paul Cowan 170,107,390
11 Garry Speight 151,502,310
12 John Higgins 118,581,540
13 Michael Connechie 115,931,980
14 Greg Mott 105,212,970
15 Eddie Mole 81,550,660
16 Adam Lee 71,010,550
17 Peter Blakemore 68,100,990

Results

  Player Score
1 Martin Ayub 74
2 Nick Marshall 59
3 Will Dutton 58
4 Stan Simpson 55
5 Dan Hardy 53
6 Eddie Lehan 52
7 Garry Speight 49
7 Paul Cowan 49
9 Mike Parkins 48
10 Aid Cooper 43
11 Greg Mott 42
11 John Higgins 42
13 Phil Dixon 41
14 Peter Blakemore 32
15 Eddie Mole 30
16 Michael Connechie 24
17 Adam Lee 14

League Finals, 2007-08 Season

Indiana Jones

  Player Score
1 Terry Sullivan 578,255,770
2 Eddie Mole 543,552,320
3 Nick Marshall 315,427,030
4 Martin Ayub 299,622,900
5 Scott Nesbitt 289,393,430
6 Phil Dixon 247,762,730
7 Ian Thurston 207,362,280
8 Andrew Stockdale 199,914,620
9 Sean Rowe 118,480,180
10 Garry Speight 117,138,590
11 John Higgins 107,804,280
12 Peter Blakemore 90,446,220
13 Roy Bussink 89,715,380
14 Adrian Donati 84,770,540
15 Greg Mott 70,743,480
16 Stan Simpson 47,492,190
17 Mike Parkins 39,924,540
18 Mark Boote 29,818,760
19 Will Dutton 18,813,420

Lord of the Rings

  Player Score
1 Adrian Donati 73,732,940
2 Stan Simpson 57,271,300
3 Will Dutton 45,711,000
4 Martin Ayub 31,814,640
5 Eddie Mole 27,483,040
6 Ian Thurston 25,476,850
7 Scott Nesbitt 23,753,610
8 Garry Speight 21,995,410
9 Sean Rowe 19,953,470
10 Mike Parkins 19,564,640
11 Phil Dixon 18,006,590
12 Nick Marshall 14,308,690
13 Mark Boote 8,413,810
14 Roy Bussink 8,288,130
15 Terry Sullivan 7,117,400
16 John Higgins 6,812,350
17 Peter Blakemore 4,706,120
18 Andrew Stockdale 3,773,890
19 Greg Mott 3,710,890

Monster Bash

  Player Score
1 Roy Bussink 116,760,920
2 Garry Speight 105,673,570
3 Adrian Donati 83,248,240
4 Greg Mott 72,957,670
5 Ian Thurston 58,066,220
6 Will Dutton 47,634,400
7 Sean Rowe 45,012,710
8 Phil Dixon 40,061,690
9 Nick Marshall 31,939,180
10 Mike Parkins 27,005,490
11 Martin Ayub 26,518,220
12 Stan Simpson 17,634,120
13 Eddie Mole 13,925,540
14 Terry Sullivan 11,201,920
15 Mark Boote 10,600,630
16 Andrew Stockdale 9,622,990
17 John Higgins 4,187,780
18 Scott Nesbitt 3,757,190
19 Peter Blakemore 3,618,610

No Fear

  Player Score
1 Garry Speight 2,229,596,100
2 Mark Boote 1,488,019,640
3 John Higgins 1,038,806,040
4 Eddie Mole 953,806,410
5 Roy Bussink 901,333,680
6 Ian Thurston 811,827,330
7 Sean Rowe 571,817,760
8 Phil Dixon 558,980,490
9 Terry Sullivan 530,056,160
10 Will Dutton 498,894,140
11 Greg Mott 498,641,900
12 Nick Marshall 428,392,730
13 Martin Ayub 393,036,140
14 Peter Blakemore 384,764,350
15 Andrew Stockdale 375,130,490
16 Stan Simpson 374,739,630
17 Mike Parkins 336,941,470
18 Scott Nesbitt 317,315,030
19 Adrian Donati 217,643,220

Scared Stiff

  Player Score
1 Adrian Donati 26,764,080
2 Will Dutton 12,996,430
3 Nick Marshall 11,826,140
4 Andrew Stockdale 10,892,500
5 Mike Parkins 10,335,650
6 Martin Ayub 9,485,420
7 Garry Speight 9,432,430
8 Greg Mott 8,161,810
9 Stan Simpson 6,750,830
10 Peter Blakemore 4,874,210
11 Sean Rowe 4,511,020
12 Terry Sullivan 4,025,440
13 Phil Dixon 3,746,630
14 Scott Nesbitt 3,244,470
15 Mark Boote 3,137,550
16 Eddie Mole 2,991,350
17 John Higgins 2,405,510
18 Ian Thurston 2,287,660
19 Roy Bussink 2,278,400